CVIČENÍ PŘIROZENOSTÍ TĚLA A MYSLI 

CPT-M-logo
 

Osobní rozvoj a cvičení v jednom

 NA NAUČENÉ POSTUPY ZAPOMEŇTE!

  Hodiny CPT-M jsou o rozpoložení, které si s sebou na lekci přinesete.
Proto nemáme pevně danou cvičební sestavu prvků, kterou budeme cvičit jako přes "kopírák".

Tento přístup lektorovi umožňuje Metoda JIH® - emoční naciťování.

 Cvičitel reaguje na aktuální potřeby a stav jednotlivých cvičících i skupiny jako celku.
Proto mohou být některé hodiny více protahovací nebo relaxační a některé zase aktivizující a posilovací.

 CPT-M funguje ve dvou rovinách:
energetická a fyzická

Na fyzické úrovni nám slouží cviky z různých oblastí. 
K lepšímu protažení a stabilizaci používáme speciální pružná lana,
která krásně uvolňují a zároveň posilují hluboké svaly.

Na lekcích se liší i intenzita a rychlost jednotlivých cviků.

Na energetické úrovni pracujeme s myslí, postoji, přesvědčeními, navyklostmi, emocemi a pod.
Zjistíte, jak moc se projevují v našem těle a nakolik jsou spolu provázané.

Proto je důležité uvolnění v průběhu každého cviku.

 

KDE A KDY SE CVIČÍ?

Momentálně vedu pouze individuální lekce.

 CO POTŘEBUJI NA LEKCI?

Přijďte v pohodlném oblečení, přineste si podložku na cvičení.
Pokud vám bývá zima, vezměte si i teplé ponožky a šátek na přikrytí (relaxace).
Určitě si nezapomeňte pití.

Lana jsou na hodinách k dispozici.

 Proč nikdy nejsou dvě lekce stejné?

  • Někdy jsme ztuhlí, zastavení, nemáme vůli ke změnám a v tu chvíli je potřeba aktivita a "přebourání" starého postoje. Chceme se společně naladit na tvůrčí vlnu.
  • Při cvičení trénujeme i stabilitu. Jak v těle a svalech, tak vnitřní stabilitu v sobě a ve svém životě.
  • Jindy je potřeba zvolnit, zklidnit se. Pak nastupuje relaxace, uvolňování napětí a povídání.

CPT-M vás povede k lepšímu a hlubšímu vnímání vlastních potřeb, postojů a pocitů.
Tak, abyste je mohli rozeznat kdykoli, i mimo tělocvičnu.

Začnete si tak všímat spojitostí vašeho života se stavem vašeho těla.

 CELODENNÍ CVIČENÍ / SEMINÁŘE

Intenzivní sebepoznání díky cvičení.

Na celodenním semináři máme více času na všechno. Jak na cvičení, tak na hlubokou a uvolňující relaxaci. Dovolíte si vypnout úplně a tím maximálně podpoříte své zdraví.

Rozebereme situace a vysvětlíme spojitosti, které vedou k problémům, se kterými jste přišli.
Obnovíme vaši prosperitu a váš potenciál.

Prohloubíme vaše cítění a povedu vás k tomu,
abyste vědomě pracovali se svým myšlením.

Bude čas věnovat se více i jednotlivým cvikům s lany, abyste si díky nim mohli pomoci i sami doma.

O TERMÍN SE PŘIHLASTE 
na tel. 728 470 089 nebo na klaram.mrazikova@gmail.com